Қазіргі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдинг» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) – жалғыз акционерлік Қоғамының тұлғасы ретінде  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрлігінің 2020 жылғы 17 маусымындағы №204 шешім-бұйрығы бойынша, келесі шешімдер қабылданды:
1. Қоғамның 2019 жылға қоса беріліп отырған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
2. Қоғамның 2019 жылдың жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.
3. 2019 жылға Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.
4. Қоғамның  шешімінен  туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.